EFOP-1.3.7-17-2017-00224

Kedvezményezett neve: Polgárdi Római Katolikus plébánia                                                                                   

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00224 

A projekt címe: Közösségfejlesztő projekt megvalósítása, a Polgárdi Római Katolikus plébánián, a társadalmi kohézió és a hátránykompenzáció erősítéséért

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2020.03.31.

A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:  Polgárdi, Füle

A konzorcium vezetője Polgárdi Római Katolikus plébánia.  

A konzorcium további tagja: Polgárdiért Közalapítvány

A pályázat célja: A Polgárdi Római Katolikus Plébánia projektjének átfogó célja, hogy a Plébánia és az Alapítvány eddig működő hátránykompenzációs tevékenységét rendszerbe szervezze, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok közösségi életben való részvételi aktivitását növelje.

A projekt rövid leírása: A plébánia hátránykompenzációs tevékenységeinek fejlesztésére törekszik, integrációs szerepének erősítésével. Operatív cél a célcsoport tagok közösséggé formálása és társadalmi felzárkózásukhoz szükséges segítség nyújtása, kéthetente/havonta történő kisebb, rendszeres csoportos foglalkozásokon illetve alkalmi rendezvényeken, eseményeken keresztül. Alapvető cél, hogy a Plébánia hátránykompenzációs szerepét erősítse a térségben, és a Polgárdiért Közalapítvánnyal szoros, aktív partneri kapcsolatot alakítson ki.

A projekt eredményeként létre jön 3 aktív regisztrációval rendelkező közösség. A projektben sor kerül minimum 100 fő célcsoport tag projektbe történő bevonására, minimum 50 “kis csoportos” rendszeres program megvalósítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 49 912 518 Ft  

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 49 912 518 Ft  

A támogatás mértéke: 100 % 

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
 
További információ kérhető:
Barta Tibor
plébános, a projekt szakmai vezetője
Családos keresztút Bakonybélben 2018
Hittan tábor 2018
Nagy János Emléktorna 2019
Tanulástechnikai tréning
Tanulástechnikai tréning
Csoportfoglalkozás nyugdíjasokkal
Nyugdíjasok fellépése
Hittan tábor 2019
2019. szeptemberi kirándulás
2019. február Színház
2019. októberi kirándulás
Családos keresztút Bakonybélben2019.
A tartalom védett!