EFOP-1.3.7-17-2017-00224

Kedvezményezett neve: Polgárdi Római Katolikus plébánia                                                                                   

A projekt azonosítószáma: EFOP-1.3.7-17-2017-00224 

A projekt címe: Közösségfejlesztő projekt megvalósítása, a Polgárdi Római Katolikus plébánián, a társadalmi kohézió és a hátránykompenzáció erősítéséért

A projekt fizikai megvalósításának tervezett dátuma: 2020.03.31.

A projekt fizikai megvalósításával érintett területek:  Polgárdi, Füle

A konzorcium vezetője Polgárdi Római Katolikus plébánia.  

A konzorcium további tagja: Polgárdiért Közalapítvány

A pályázat célja: A Polgárdi Római Katolikus Plébánia projektjének átfogó célja, hogy a Plébánia és az Alapítvány eddig működő hátránykompenzációs tevékenységét rendszerbe szervezze, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok közösségi életben való részvételi aktivitását növelje.

A projekt rövid leírása: A plébánia hátránykompenzációs tevékenységeinek fejlesztésére törekszik, integrációs szerepének erősítésével. Operatív cél a célcsoport tagok közösséggé formálása és társadalmi felzárkózásukhoz szükséges segítség nyújtása, kéthetente/havonta történő kisebb, rendszeres csoportos foglalkozásokon illetve alkalmi rendezvényeken, eseményeken keresztül. Alapvető cél, hogy a Plébánia hátránykompenzációs szerepét erősítse a térségben, és a Polgárdiért Közalapítvánnyal szoros, aktív partneri kapcsolatot alakítson ki.

A projekt eredményeként létre jön 3 aktív regisztrációval rendelkező közösség. A projektben sor kerül minimum 100 fő célcsoport tag projektbe történő bevonására, minimum 50 “kis csoportos” rendszeres program megvalósítására.

A projekt tervezett befejezési dátuma: 2020.03.31.

A projekt keretében elszámolható összköltsége: 49 912 518 Ft  

A projekt keretében szerződött támogatás összege: 49 912 518 Ft  

A támogatás mértéke: 100 % 

 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
 
További információ kérhető:
Barta Tibor
plébános, a projekt szakmai vezetője
Projektindító sajtótájékoztató 2018
2018.február Szent István Kupa
Hittan tábor 2018
2018. augusztus Szent István Kupa
2018.szeptembere Közösségi tér kialakítása_felújítási munkálatok
Pagoda építése 2018
Családos keresztút Bakonybélben 2018
Önkéntesség népszerűsítése 2018
2018 Karácsony
2019. március - Nagy János Emléktorna
Tanulástechnikai tréning
Tanulástechnikai tréning
Csoportfoglalkozás nyugdíjasokkal
Nyugdíjasok fellépése
Hittan tábor 2019
2019. augusztus - Szent István Kupa
2019. szeptemberi kirándulás
2019. február Színházlátogatás
2019. Bábszínház
2019. március Színházlátogatás
2019.június Családi nap és főzőverseny
2019. június Főzőbemutató
2019. októberi kirándulás
Családi nap 2019
Családos keresztút Bakonybélben2019.
2019.december Önérdekérvényesítő tréning
Karácsony 2019
Foglalkozások gyerekekkel
Foglalkozás gyerekekkel
Foglalkozás gyerekekkel
Foglalkozás gyerekekkel
Foglalkozás gyerekekkel
Foglalkozás gyerekekkel
Egyéni foglalkozás
A tartalom védett!