Gróf Batthyány Lajosné

született: Gróf Andrássy Ilona 1858. május 21. – 1952. április 2.                                                         

                                                                                      Gróf Batthyány Lajosné halála

    Ápr. 2.-án meghalt 94 éves korában, negyed évvel férje halála után Batthyány Lajosné, szül. gr. Andrássy Ilona, a nagy Andrássy Gyula, Magyarország első külügyminiszterének leánya, boldogult utolsó kegyurunk özvegye. Halála előtt pár nappal elláttam őt a betegek szentségével. Mélységesen elszomorító volt látni ilyen sorsüldözötten meghalni azt, aki több mint 3 évtizeden át olyan megértően támogatott lelkipásztori munkámban. Ápr. 4.-én d.u. szenteltem be Benkovics Imre fülei esp. plebános, Lugosy Lőrinc kőszárhegyi lelkész, Láng József ipartelepi lelkész és Keszthelyi Ferenc káplánom segédletével. Néhány keresetlen szóval méltattam az igazi magyar nagyasszony nemes egyéniségét, jótékonykodását, majd elkísértük őt a családi temetőbe azokkal a jó polgárdiakkal, akik elmertek jönni a „kegyelmes grófnő” temetésére. A mostani „demokráciában” ugyanis ez rossz pontot jelent. Másnap reggel Requiemet mondtam a megboldogultért. R. in pace!

(Részlet a Polgárdi Plébánia Historia Domusából) 

 

A tartalom védett!