Pályázat

Projektazonosító: EFOP-1.3.7-17-2017-00224    
 
Projekt címe: 
KÖZÖSSÉGFEJLESZTŐ PROJEKT MEGVALÓSÍTÁSA A POLGÁRDI RÓMAI KATOLIKUS
PLÉBÁNIÁN, A TÁRSADALMI KOHÉZIÓ ÉS A HÁTRÁNYKOMPENZÁCIÓ ERŐSÍTÉSÉÉRT
 
Támogatás összege: 49. 912.518 Ft
 
A projekt átfogó célja, hogy a Polgárdi Katolikus Plébánia és a Polgárdiért Közalapítvány eddig működő hátránykompenzációs tevékenységét rendszerbe szervezze, ezáltal a hátrányos helyzetű csoportok közösségi életben való részvételi aktivitását növelje. A plébánia hátránykompenzációs tevékenységeinek fejlesztésére törekszik, integrációs szerepének erősítésével. Operatív cél a célcsoport tagok közösséggé formálása és társadalmi felzárkózásukhoz szükséges segítség nyújtása, kéthetente/havonta történő kisebb, rendszeres csoportos foglalkozásokon illetve alkalmi rendezvényeken, eseményeken keresztül. Alapvető cél, hogy a Plébánia hátránykompenzációs szerepét erősítse a térségben, és a Polgárdiért Közalapítvánnyal szoros, aktív partneri kapcsolatot alakítson ki.
 
A projekt tervezésekor a tevékenységek és célok meghatározásakor, a legfontosabb volt, hogy a fejlesztés hosszútávon megoldást jelentsen a helyzetfelmérésből-bemeneti mérésből illetve a Helyi Esélyegyenlőségi Programból levezetett problémákra. A legsúlyosabb problémák a következők: (1) Nagyon magas a válások aránya a településen, így jellemző a családok instabilitása, a család vagy ép család hiánya. (2) Az elöregedő társadalomnak köszönhetően sok a magányos idős “vegetáló” beteg ember (3) A településen nagyon sok a “kulcsos” gyermek. Azok a gyermekek akik szüleik munkaidejének végéig az iskolai tanítás végétől az utcán és a bevásárlóközpontban töltik szabadidejüket, így nagy kockázatot jelent a bűnelkövetővé vagy áldozattá válás ebben a csoportban.


A meglévő problémák megoldására és a továbbiak elkerülése érdeklében született meg a fent nevezett pályázati projekt, a kapcsolódó eseményekre, rendezvényekre szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt. 
 
A projekt a Széchenyi 2020 program keretében valósul meg.
További információ kérhető:
Barta Tibor
plébános, a projekt szakmai vezetője
A tartalom védett!